پرورش گاو

 


دانلود فيلم شاخ سوزي كليك كنيد
دانلود فيلم اسپرم گيري در گاو كليك كنيد
كتاب اصول پرورش گاو هاي شيري كليك كنيد
تصاوير از گاو شيري كليك كنيد
آشنايي با جايگاهها در پرورش گاو شيري كليك كنيد
عوامل از دست دادن آبستني در گاو كليك كنيد
نحوه صدور مجوزهاي گاوداري كليك كنيد
طرح توجيهي پرورش گاو كليك كنيد
اصول پرورش گاو شيري كليك كنيد
فيلم مراحل زايمان گاو كليك كنيد

طرح پرورش گاو گوشتی

  طرح پرورش گاو گوشتی ,
  پرورش صنعتی گاو گوشتی ,
  توجیهی پرورش گاو گوشتی ,
  فیلم پرورش گاو گوشتی ,
ضوابط بهداشتي وفني تاسيسات شيردوشي


1- ميزان دوشش با دستگاه بستگي به وزن خوشه شيردوشي وارتفاع ظروف شيشه اي مدرج دارد.كه توصيه شده وزن خوشه شيردوشي بين 5/3-5/1 كيلوگرم وظروف شيشه اي پايين تراز سطح پستان دام واقع شوند.


يادآوري : ‌شير باقيمانده پس از دوشش در پستان دام ميتواند موجب بروز بيماري ورم پستان گردد.


2- به منظور جلوگيري از انتقال عفونت بين پستانها بايد با قطع مكش قبل از خارج سازي خوشه شيردوشي از جريان معكوس شيرداخل خوشه شيردوشي ممانعت كرد.


3- دستگاه شيردوشي بايد مرتبا”‌مورد بازرسي قرارگيرد.


4- حداقل يكبار در سال كل تاسيسات شيردوشي به وسيله يك فرد متخصص كنترل وبازرسي شود گزارش آن بمنظور رفع نواقص به دامدار و دامپزشكي ارائه گردد.


5- ابعاد سالن شيردوشي بايد متناسب با ظرفيت تعداد دام كه در هر وعده بايد دوشيده ميشوند بوده ودام بتواند به راحتي رفت آمد نمايد.


6- ديوارها بايد سطحي صيقلي وصاف داشته وقابل تميز كردن و غير قابل نفوذ بودن وداراي رنگ روشن باشد.


7- سالن شيردوشي بايد داراي تهويه مطلوب بوده ،‌در صورت استفاده از پنجره ها به اين منظور پنجره ها بايد مجهز به توري براي جلوگيري از ورود حشرات باشند

.
8- كف سالن نيز قابل شستشو و ضدعفوني بوده وداراي كانال فاضلاب با شيب مناسب باشد.
9- چاله شيردوشي بايد داراي طول وعرض و ارتفاع مناسب وفاضلاب آن بقسمي باشد كه شستشوي سالن بسهولت انجام گرفته و بهيچوجه آب در محل جمع نگردد.
10- داراي آب گرم وسردكافي قابل شرب وتصفيه شده جهت شستشوي مرتب وسائل شيردوشي وحمل شير وهمچنين شستشوي پستان دام باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:59 توسط پرورش گاو  | 

نمونه طرح پرورش گاو گوشتی

  نمونه طرح پرورش گاو گوشتی ,
  پرورش گاو گوشتی با تصویر ,
نحوه پرورش گاو گوشتی ,
  پرورش گاو گوشتی سمینتال ,الف- مراحل مقدماتی دوشش:


1- آماده كردن دام 2- شستشو و تميز كردن پستان دام با آب ولرم حدود 40 درجه سانتيگراد همراه ماده ضدعفوني كننده به نحوي كه ضمن پاك كردن مواد خارجي و چربيهاي اطراف پستان دام . صدمه اي به اعضاء‌پوست پستان وارد ننمايد.


3- خشك كردن پستان پس از شستشو و تميز كردن با حوله يا دستمال كاغذي يك بار مصرف.


يادآوري : شستشوي و ضد عفوني پستان بايد در زمان كوتاه انجام گيرد ،‌تميز نگهداشتن محل نگهداري دام شيري بهترين راه كاهش زمان شستشو ميباشد.


4- خارج كردن قطرات اوليه شير از پستان (‌رگ گيري)‌به داخل يك ظرف یا بر روي صفحه مشبك ويا صفحه سياه بمنظور كنترل آلودگي پستان ها ،‌ وجود ناهنجاريها در شيرخام از قبيل خون ، ‌رنگ عادي ولخته انجام ميگيرد.


يادآوري : ‌رگ گيري موجب حصول اطمينان از بازكردن منافذ پستان وخروج شير اوليه كه ممكن است حاوي مقدار زيادي باكتري باشد صورت ميگيرد . بنابراين از ريختن آن برروي كف سالن شيردوشي بايد اجتناب شود.


5- شخص شيردوش بايدسالم وداراي ناخن كوتاه وعاري از هرگونه ابتلاء به بيماريهاي عفوني مزمن ومشترك بين انسان ودام باشد.


6- شخص شيردوش در زمان شيردوشي بايد ملبس به لباس كار مناسب شامل روپوش .كلاه.دستكش وچكمه باشد.


7- محل شيردوشي بايستي داري نوركافي و تهويه مناسب بوده و دوشش شير درمحيطي تميز وعاري از هرگونه گردو غبار و بو انجام گيرد.


8- شيردوشي بايد در محيطي ساكت وآرام انجام گيرد.


يادآوري : از هرگونه تغذيه دام درحين شيردوشي به منظور جلوگيري از ايجاد گردو خاك خودداري گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:58 توسط پرورش گاو  | 

سی دی پرورش گاو گوشتی

  سی دی پرورش گاو گوشتی ,
  روشهای نوین پرورش گاو گوشتی,
  شرایط وام پرورش گاو گوشتی,
  تصاویر از پرورش گاو گوشتی ,سالن شیردوشی باید مجهز به فضای جهت توقف دام بوده تا در هنگام دوشش دام بدون حركت دراین اتاقكها قرار بگیرد.
14:كف سالن شیردوشی غیر قابل نفوذ وقابلیت تحمل بار اضافی به طور مثال مقرهای شیردوشی را داشته باشد (‌مقر شیر دوشی عبارت است از جایگاهی كه دام شیری در هنگام دوشش درآن مستقر میگردد).
:15كف باید با پوشش سخت مفروش شده غیر لغزنده ومقاوم به مواد شیمیائی باشد.
:16كلیه سطوح داخلی دیوارها وسقف ها باید كاملا”‌صاف و بدون پستی وبلندی بوده و به گونه ای طراحی شوندكه دارای استحكام كافی باشد و بار اضافی را بدون تغییر شكل تحمل كند.
:17سالن شیردوشی باید قابلیت دسترسی به تسهیلات جمع آوری وتوزیع دام شیری را داشته باشد.
:18ورودی وخروجی های سالن شیردوشی باید به گونه ای ساخته شوند كه فقط یك دام شیری هم زمان قادر به عبور از آنها باشد واز هرگونه انقطاعی در حركت دام ممانعت بعمل آید.
:19تعبیه حوضچه ضد عفونی در محل ورودی به سالن شیردوشی به طوری كه دام مجبور به عبور از آن باشد.
:20سالن شیردوشی باید درمكانی احداث گردد كه خطر آلودگی شیرخام به حداقل برسد .
:21كلیه ورودی های سالن شیردوشی باید سنگفرش شده وقابلیت شستشو و ضد عفونی را داشته وآب روی آن به طرف تجهیزات دفع فاضلاب الزامی است.
یادآوری : ‌شیر گاو هائیكه تحت درمان با آنتی بیوتیك یا مواد هورمونی ویا داروئی دیگر قرار گرفته اند تا زمان دفع باقیمانده دارو (‌براساس دستور كارخانه سازنده )‌قابل مصرف نمی باشد ونباید با شیر سایر دامها مخلوط گردد.
:22شیر تولیدی پس از دوشش بایستی ازصافی عبورداده شود تا ذرات خارجی موجود در شیر گرفته شود
:23پس از انجام شیردوشی سالن و دستگاههای شیر دوشی بایستی شستشو و ضدعفونی گردد.
ضوابط شستشو و ضد عفونی دستگاههای شیردوش
شستشوی دستگاههای شیردوش ممكن است با دست یا با سیستم CIP شستشو در مدار بسته )CLEANINIG IN PLACE انجام گیرد كه درهرحال باید نكات ذیل رعایت گردد:
:1قسمتهای كه امكان بازكردن آنها وجود دارد مثل خرچنگی ،‌پستانك ها غلاف پستانك باید پس از آخرین دوشش بازكرده وقطعه قطعه شستشو شوند

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:58 توسط پرورش گاو  | 

اموزش رایگان پرورش گاو گوشتی

  اموزش رایگان پرورش گاو گوشتی ,
  دانلود فیلم پرورش گاو گوشتی ,
  طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی ,
  پرورش و نگهداری گاو و گوساله گوشتی ,ضوابط بهداشتی شیردوشی
هدف تعیین ضوابط و روشهای صحیح دوشش شیر از نقطه نظر بهداشتی است .
الف- مراحل مقدماتی دوشش:
:1آماده كردن دام
:2شستشو و تمیز كردن پستان دام با آب ولرم حدود 40 درجه سانتیگراد همراه ماده ضدعفونی كننده به نحوی كه ضمن پاك كردن مواد خارجی و چربیهای اطراف پستان دام . صدمه ای به اعضاء‌پوست پستان وارد ننماید.
:3خشك كردن پستان پس از شستشو و تمیز كردن با حوله یا دستمال كاغذی یك بار مصرف.
یادآوری : شستشوی و ضد عفونی پستان باید در زمان كوتاه انجام گیرد ،‌تمیز نگهداشتن محل نگهداری دام شیری بهترین راه كاهش زمان شستشو میباشد.
:4خارج كردن قطرات اولیه شیر از پستان (‌رگ گیری)‌به داخل یك ظرف یا بر روی صفحه مشبك ویا صفحه سیاه بمنظور كنترل آلودگی پستان ها ،‌ وجود ناهنجاریها در شیرخام از قبیل خون ، ‌رنگ عادی ولخته انجام میگیرد.
یادآوری : ‌رگ گیری موجب حصول اطمینان از بازكردن منافذ پستان وخروج شیر اولیه كه ممكن است حاوی مقدار زیادی باكتری باشد صورت میگیرد . بنابراین از ریختن آن برروی كف سالن شیردوشی باید اجتناب شود.
:5شخص شیردوش بایدسالم ودارای ناخن كوتاه وعاری از هرگونه ابتلاء به بیماریهای عفونی مزمن ومشترك بین انسان ودام باشد.
:6شخص شیردوش در زمان شیردوشی باید ملبس به لباس كار مناسب شامل روپوش .كلاه.دستكش وچكمه باشد.
7:محل شیردوشی بایستی داری نوركافی و تهویه مناسب بوده و دوشش شیر درمحیطی تمیز وعاری از هرگونه گردو غبار و بو انجام گیرد.
:8شیردوشی باید در محیطی ساكت وآرام انجام گیرد.
یادآوری : از هرگونه تغذیه دام درحین شیردوشی به منظور جلوگیری از ایجاد گردو خاك خودداری گردد.

ضوابط بهداشتی وفنی تاسیسات شیردوشی
:1میزان دوشش با دستگاه بستگی به وزن خوشه شیردوشی وارتفاع ظروف شیشه ای مدرج دارد.كه توصیه شده وزن خوشه شیردوشی بین 5/3-5/1 كیلوگرم وظروف شیشه ای پایین تراز سطح پستان دام واقع شوند.
یادآوری : ‌شیر باقیمانده پس از دوشش در پستان دام میتواند موجب بروز بیماری ورم پستان گردد.
:2به منظور جلوگیری از انتقال عفونت بین پستانها باید با قطع مكش قبل از خارج سازی خوشه شیردوشی از جریان معكوس شیرداخل خوشه شیردوشی ممانعت كرد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:58 توسط پرورش گاو  | 

نحوه پرورش گاو گوشتی همراه با عکس

  نحوه پرورش گاو گوشتی همراه با عکس ,
  طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی رایگان ,
  طرح کسب و کار پرورش گاو گوشتی ,
  طرح توجیهی پرورش گاو گوشتی رایگان,

   يك دوره خشكي مناسب حدود 60روز طول مي كشد و دامنه اي بين 50 تا 70 روز دارد. خشكي كوتاه تر يا طولاني تر منجر به كاهش ميزان توليد شير در دوره شيردهي بعدي و افزايش وقوع ناهنجاري هاي متابوليكي مي گردد. چندين طرح تحقيقاتي در آمريكا بر روي گاوهايي كه در دوره دوم يا دوره اي ديگر شيردهي بودند در ارتباط با طول دوره خشكي گاو شيري به مدت حداقل شش هفته انجام گرفت و دريافتند كه با در نظر گرفتن تليسه ها كه در اولين دورة شيردهي قرار داشتند و در طول دوره اول هنوز به رشد ادامه مي دهند يك دوره هشت هفته ، مدت و طول دورة نرمال و قابل قبول مي باشد. ليكن در مورد گاوهايي كه در زمان خشك كردن وآغاز آن از شرايط بدني ضعيفي برخودارند، يعني امتياز شرايط بدني كمتراز 5/2 (گاو لاغر) دارند دوهفته بايستي  به طول دوره خشكي آنها اضافه گردد تا گاوها بتوانند به شرايط بدني بهتري در حين زايمان برسند.

    اگر امر ذخيره سازي انرژي بدني و ديگر ذخائر مواد مغذي در بدن در طول انتهاي دوره شيردهي صورت گيرد از موقعي كه اين عمل در طول دوره خشكي انجام گيرد مؤثرتر خواهد بود. تعداد سلول هاي ترشحي پستان عامل موثر و عمده اي در ميزان توليد شير مي باشد. اين سلول هاي ترشحي به طور طبيعي در بخش آخر دوره خشكي تكثير مي يابند و تعداد آنها زياد مي گردد.

به هرحال براي اين كه غده پستاني بتواند به حالت طبيعي برگشت نمايد و براي اطمينان از اين كه سلول هاي ترشحي پستان بتوانند به طور طبيعي در طول ابتداي دوره شيردهي تكثير يابند ، اعمال دوره خشكي ضروري مي باشد. عدم خشك كردن گاو يا كوتاه بودن دوره خشكي ، بشدت تعداد سلول هاي ترشحي غده پستاني را كاهش مي دهد. ميزان شير توليدي در طي يك دوره شيردهي گاو شيري مي تواند تحت تاثير طول دوره خشكي گاو قرار گيرد. مطالعه هاي بسياري نشان داده است كه گاوهائي كه به مدت 60 روز دوره خشكي داشته اند در مقايسه با گاوهائي كه كمتر از 40 روز خشك گرديده اند در دورة شيردهي بعدي تقريباً 250پوند (5/113كيلو)شير بيشتر توليد كرده اند. دوره خشكي طولاني تر از 60روز درمقايسه با دوره خشكي 60روز كمتر ، كاهش جزئي در توليد شير نشان داده اند. علت اين كه بايستي طول دورة خشكي نزديك به 60روز باشد اين است كه در دوره هاي خشكي كوتاه تر غده پستان وقت كافي براي بازگشت به حالت طبيعي را پيدا نمي كند و در دوره هاي خشكي طولاني تر نيز يك حالت افراطي در وضعيت بدني ايجاد مي گردد. شكل 1 نشان مي دهد كه توليد شير مطلوب گاوهاي با دوره خشكي نزديك به 60 روز بيشتر از گاوهاي بوده كه دوره خشكي طولاني تر يا كوتاه تر از شصت روز داشته اند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:58 توسط پرورش گاو  | 

دانلود فیلم آموزشی پرورش گاو گوشتی

  دانلود فیلم آموزشی پرورش گاو گوشتی ,
  فیلم آموزشی پرورش گاو گوشتی ,
  مجموعه آموزشی راهنمای جامع پرورش گاو شیری,
  دانلود رایگان آموزش کامل پرورش گاو ,
ر مدت انتقال و گذر از دوره شيرواري به دوره خشكي ، گاو شيري تحت استرس و فشار زيادي هم از لحاظ فيزيكي و هم متابوليكي قرار دارد. استرس بيش از حد دورة انتقال و بويژه درست قبل از زايمان با علل زير در ارتباط مي باشد:

        · افزايش برنامه هاي كنترل بهداشتي درماني گله ، مراقبت ويژه و تحت نظر به دليل آبستني.

        · كاهش اشتها (ماده خشك مصرفي) و كاهش توليد شير.

        · افزايش حساسيت حيوان در ابتلا به ناهنجاري هاي گوارشي و تغذيه اي.

        · افزايش امكان ابتلا به ورم پستان.

    دوره انتقال گاو شيري بعد از اقدام به خشك نمودن گاو شيري و در مرحله قبل از زايمان گاو مي باشد كه بيشترين درصد ابتلاء به ورم پستان مجدد را در اين دوره  احتمال مي رود.

3-1-زمان و روش هاي خشك كردن گاو شيري

     در تصميم گيري براي زمان خشك كردن گاو دو نكته زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف- ميزان افزايش و رشدي كه در اثر خشك كردن گاو در توليد و سوددهي دوره شيردهي بعدي مي توان به آن دست يافت.

ب- ميزان تنزل و افت توليد و سود در دوره شيردهي بعدي .

در صورت كوتاه بودن دوره خشكي زمان مناسب جهت اقدام به خشك كردن گاو شيري بستگي به ميزان توليد گاو شيري و امتياز شرايط بدني آن دارد كه ممكن است باعث گردد گاوي با چند روز بيشتر يا كمتر از دوره نرمال توصيه شده خشك گردد. سطوح توليدي كه درآن سطح اقدام به خشك كردن گاو مي گردد به صورت زير تعريف مي گردد:

«سطحي از توليد كه درآمد حاصله از فروش محصول روزانه شير معادل هزينه صرف شده براي براي كارگر شيردوشي بعلاوة هزينه تغذيه اضافي»

خشك كردن گاو شيري زماني روي مي دهد كه شير براي 18 ساعت يا بيشتر در پستان باقي مي ماند. فشار بعمل آمده در داخل غده پستاني موجب مي شود غده هاي شيري توليد قطرات شير را متوقف سازد.

       در واقع روز خشك كردن گاو (Dry – off  day) در هفته اول پس از آخرين شيردوشي بوده كه در طي 4 تا 10روز انجام پذيريد ، خواهد بود. در طول اين چند روز هدف برنامة تغذيه اي متوقف كردن عمل توليد شير بجاي تأمين احتياجات غذائي مي باشد (R4). اگر ميزان توليد شير در زمان خشك كردن بالاي 10 ليتر باشد حذف يا كاهش ميزان غذا مي تواند به عنوان روش هاي كاهش مقدار توليد شير مورد استفاده قرار گيرد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:57 توسط پرورش گاو  | 

عکس هایی از گاو گوشتی و شیری

  عکس هایی از گاو گوشتی و شیری ,
  انواع نژادهای گاو گوشتی و شیری,
  عکس گاو های شیری و گوشتی ,

  گاو گوشتی شیری رایگان,ويتامين ها و مواد معدني اگر يك گاو در دوره Far-off در معرض محدوديت ويتامين ها و مواد معدني موردنياز قرار گيرد، اثرات آن تا زمان بعد از زايش يا تا زمان توليد مثل بعدي گاو ديده نخواهد شد. مواد معدني كمياب و ويتامين E به طور ويژه اي براي جلوگيري از جفت ماندگي و ادم پستان مهم مي باشد. امكانات زيادي براي افزودن ويتامين ها و مواد معدني براي گاوهاي شيري فراهم نشده است. بعضي گاوداران سعي مي كنند تا مكمل ها را به صورت انتخاب آزاد بخورانند. اين روش قابل اطمينان نمي باشد. اگر خورانيدن به صورت گروهي باشد، مهمترين كار اين است كه مكمل ها را با TMR مخلوط كنيم  

 

مديريت و تغذيه گاوهاي خشك Pre-fresh

در 15-10 سال گذشته، گاوداران شير توليدي را در مزرعه شان افزايش دادند زيرا شروع به خورانيدن جيره Pre-fresh به گاوهاي خشك از 21 روز قبل از زايش تا روز زايش نمودند. مديريت وتغذيه گاو طي سه هفته قبل از زايش و بعد از آن، به مقدار زيادي توليد گاوها را براي يك دوره شيردهي كامل تعيين مي نمايد. طي دوره Pre-fresh احتياجات تغذيه اي گاوها افزايش مي يابد در حالي كه ماده خشك مصرفي كاهش مي يابد بنابراين غلظت مواد مغذي جيره بايد افزايش يابد. توازن مواد معدني جيره در اين زمان بسيار مهم مي باشد. همچنين، ميكروب هاي شكمبه و پرزهاي شكمبه از تنظيم تدريجي به كنسانتره بيشتر سود مي برند.


مزاياي بسيار زيادي در جيره Pre-fresh وجود دارد

1)  بيماري هاي متابوليكي كاهش مي يابد كه به علت بهبود توازن مواد معدني مي باشد. اگر تمام گاوهاي خشك در يك گروه باشند، به علت هزينه هاي مكمل و وجود علوفه، مشكل خواهد بود كه مواد معدني مناسب تامين گردد
2)  
كتوز حاد و مزمن كاهش مي يابد. اين امر با افزايش غلظت انرژي جيره انجام مي شود. اگر يك مزرعه دار فقط يك گروه خشك داشته باشد، غلظت انرژي نمي تواند افزايش يابد، چون گاوهاي Far-off بسيار چاق خواهند بود. اغلب، كتوز قبل از زايش توسعه مي يابد. اين مساله ( كتوز) يكباره شروع مي شود و آشكار نمي باشد و كنترل سرعت پيشرفت به سمت مشكلات كتوز بعد از زايش حتي با بهترين جيره گاو تازه زا هم مشكل مي باشد.در نهايت، با تطبيق ميكروب هاي شكمبه، مشكلات متابوليكي رفع شده و حفظ تا حد امكان بالاي مصرف در طول دوره Pre-fresh ، مصرف بعد از زايش را افزايش خواهدداد. هرگونه اقدام جهت بهبودي در مصرف گاو تازه زا به شير توليدي بيشتر، مشكلات سلامتي تحت باليني (مزمن)كمتر، عملكرد توليدمثلي بهتر و سودمندي بيشتر منجر خواهد شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:56 توسط پرورش گاو  | 

بازده پرورش گاو شیری

  بازده پرورش گاو شیری ,
   مدیریت پرورش گاو شیری ,
  پرورش گاو شیری خراسان ,
  آموزش پرورش گاو شیری ز ,وضعيت بدني بهترين حالت اين است كه گاوهاي خشك داراي نمره وضعيت بدني 5/3 باشند و اين وضعيت را تا روز زايش حفظ نمايند.گاوها در اواخر دوره شيردهي از انرژي جيره براي جايگزين كردن ذخاير بدني، كارآمدتر از گاوهاي خشك مي باشند (بازده 75 درصد در مقابل 60 درص) .بنابراين، توصيه مي شود كه گاوها طي اواسط تا اواخر دوره شيردهي نمره وضعيت بدني خود را افزايش داده و نمره وضعيت بدني مناسب براي گوساله زايي را (5/3) به جاي دوره خشكي در اين زمان به دست آورند. اگر گاوها در اواخر دوره شيردهي بسيار سنگين باشند، بايد از مقدار انرژي جيره در آن زمان كاست. هيچ وقت نبايد تلاش كرد تا جيره گاوها را طي دوره خشكي افزايش داد زيرا گاوها در معرض شرايط نامطلوب كتوز قرار گرفته و شروع به ذخيره چربي در كبد مي نمايند. پژوهشگران ايالت ميشيگان دريافتند كه گاوهايي كه طي دوره خشكي چربي بدني ذخيره كردند، در دوره شيردهي بعدي داراي شير توليدي بيشتري بوده و در اولين تلقيح آبستن مي شوند. اما، گاوها در اين مطالعه در داراي نمره وضعيت بدني 77/2 بودند. گاوها بسيار لاغر بوده و به وزن بدن بيشتري نياز داشتند. در اين شرايط، بهتر اين است كه نمره وضعيت بدني طي دوره خشكي افزايش يابد. اما، بايد تلاش كنيم كه در مرحله اول گاو لاغر وارد دوره Dry-off نشود. اين مساله به ويژه زماني اهميت بيشتري دارد كه گاوهاي خشك لاغر نتوانند از گاوهايي كه داراي شرايط مناسب براي خوراكدهي هستند، جدا شوند. گاوهايي كه داراي نمره وضعيت بدني بالا هستند ( بيشتر از 75/3) با احتمال بيشتري مصرف كمتر، كتوز و ساير بيماري هاي متابوليكي را در قبل و بعد از زايش دارا هستند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:56 توسط پرورش گاو  | 

طرح کسب کار پرورش گاو شیری

  طرح کسب کار پرورش گاو شیری ,
  دانلود رایگان طرح پرورش گاو شیری,
  آموزش جامع پرورش گاو شیری رایگان,
  طرح توجیهی پرورش گاو شیری اصیل,
دوره Far-off ( خشکي

اهداف دوره Far-off خشكي شامل :

 - حفظ نمره وضعيت بدني

- حفظ ذخائر پروتئيني و عضلاني

- نوسازي ديواره شكمبه و فراهم كردن ويتامين ها و مواد معدني مورد نياز مي باشد.


طي دوره Pre-fresh مواد مغذي مورد نياز افزايش يافته در حالي كه ماده خشك مصرفي كاهش مي يابد. غلظت مواد مغذي جيره بايد افزايش يابد. توازن مواد معدني جيره در اين دوره مهم مي باشد. نياز است ميكروب هاي شكمبه و پرزهاي شكمبه نيز براي سطوح بالاتر كنسانتره آماده باشند. در اين دوره خوشخوراكي جيره مهم است. انرژي مورد نياز يك گاو تازه زا معمولا بيشتر از انرژي تأمين شده مي باشد. هر اقدام جهت كاهش (درجه) كتوز مزمن، به افزايش ماده خشك مصرفي، افزايش شير توليدي و توليد مثل بهتر منجر خواهد شد. به ويژه گروه هاي گاو تازه زا به توليدكننده كمك ميكند تا زمان مصرف علوفه با كيفيت بالاتر و افزودنيهاي خوراكي را براي گاوهايي كه بيشترين پاسخ را دارند برنامه ريزي نمايند. افزودني هاي خوراكي گاو تازه زا شامل پروپيونات كلسيم، كولين، نياسين و كشت مخمر مي باشد. افراد بسياري فقط يك هدف براي گاو تازه زا دارند، آن ها مي خواهند دامپزشك را دور نگه داشته و خودشان نيز از گاو نگهداري نكنند. هدف اصلي مشاهده جفت ماندگي ، كتوز حاد و تب شير كم و يا جابجايي شيردان خوب است . اما توليد بالاتر تنها به شرطي تأمين مي شود كه ما براي گاو تازه زا اهداف بيشتري در نظر بگيريم. آن ها بايد تا جايي كه ممكن است زود، و به مقدار زيادي خوراك بخورند و داراي مشكلات متابوليكي تحت باليني كمي باشند.

 

اهميت گوساله زايي گاو براي توليد شير تعدادي از توليدكنندگان اهميت كمي به بيماري هاي متابوليكي مي دهند، زيرا آن ها با گاو تازه زا براي مدت طولاني سروكار ندارند. هر چند، آنها نمي توانند تشخيص دهند، ولي مشكلات مزمن ( تحت باليني ) مي تواند به توليد شير آسيب وارد نمايد. پيش بيني مي شود كه 50 درصد گاوها داراي تب شير مزمن در روز زايش مي باشند. اين مسئله گاو را به كمتر خوردن و ايجاد ساير مشكلات سلامتي مستعد مي كند. بيشتر گاوهاي پرتوليد، كتوز مزمن را تجربه كرده اند. كاهش شدت كتوز مي تواند باعث شود كه گاو حوراک بيشتري خورد ه و 5/45 تا 7/47 كيلوگرم شير در روز و شايد بيشتر توليد نمايد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:56 توسط پرورش گاو  | 

عکس پرورش گاو پرواری

  عکس پرورش گاو پرواری,
طرح پرورش گاو پرواری,
  پرورش گاو پرواری ,
  پرورش گاو شیری در مناطق گرمسیر ,دوره انتقال گاوهاي شيري در طول 3 هفته آخر آبستني ( اواخر دوره خشكي ) و در طول 2 هفته اوايل شيردهي انجام مي شود . در طول اين دوره زماني، گاوها از مرحله اي كه نياز به انرژي نگهداري در آنها كم است وارد مرحله اي مي شوند كه عملكرد توليدي آنها افزايش مي يابد . مديريت صحيح در طول دوره انتقال حياتي ترين رمز موفقيت در طول دوره شيردهي است و هدف ازآن دستيابي و حفظ توليد شير بالا در طول 5 تا 6 هفته بعد از زايش است .
فرضيه اي اين موضوع را مطرح مي كند كه با افزايش هر پوند شير اضافي در هر روز ميزان كل توليد شير در طول دوره شيردهي در حدود 250 پوند افزايش دارد .

تغذيه در اواخر دوره خشكي :
مصرف غذا معمولا در قبل از زايش در پاره اي از موارد در حدود 35 % كاهش نشان مي دهد در حاليكه نيازهاي تغذيه اي حيوان به علت افزايش رشد جنين بيشتر مي شود . بنابراين به نظر مي رسد جدا كردن گاوهاي خشك به دو گروه تاثير مطلوب بر عملكرد حيوان داشته باشد . گروه 1 گاوهاي خشكي كه تا 21 روز قبل از زايش قرار دارند .
گروه 2 گاوهاي خشكي كه در اواخر دوره خشكي قرار دارند ( در حدود 40 روز بعد از آغاز دوره خشكي )
وقتي گاوهاي خشك به دو گروه جداگانه تقسيم شدند با اين روش مي توان مقدار انرژي و پروتئين جيره را در طول 3 هفته قبل از زايش گاو براي تامين نيازهاي حياتي حيوان افزايش داد .

تغذيه گاوهاي تازه زا:
مديريت خوب گاوهاي تازه زا به مقدار زيادي به شرايط بدني گاو بستگي دارد . در آغل گاوهاي تازه زا بايد به مقدار زياد غذاهاي حجيم در دسترس باشد تا حيوان را به مصرف غذا تشويق كند و حيوان از نظر سلامتي دقيقا كنترل شود . در آغل گاو تازه زا نبايد حيوانات زيادي را وارد كرد .
اگر هدف افزايش توان توليد شير گاو باشد بايد به جيره گاوهاي خشك توجه ويژه اي كرد . براي گاوهاي تازه زا علوفه با اندازه مناسب ، مخمر ، پروبيوتيك و مكمل هاي معدني باعث افزايش توان توليد مي شود .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 فروردين 1394ساعت 12:56 توسط پرورش گاو  |